måndag 16 november 2009

How can anybody know how they got to be this way?

18 dagar innan operationen

När vänner och bekanta berättar om anhörigas höftledsoperationer så är benlängd en central fråga. Ben tycks under en höftledsoperation kunna bli ett par cm kortare eller längre än de var innan.

Min läkare har aldrig mätt mina ben, men när han undersökte mig innan röntgen sa han plötsligt: "Och dina ben är olika långa, ellerhur, du är en sån där som lägger upp eller ner byxben, visst är du?"

Och visst är jag det. Mitt vänstra ben är ungefär 1 cm kortare än det högra. Och jag lägger i allmänhet ner byxben, eftersom jag är ganska lång. "Men då fixar vi det när vi ändå håller på!" sa min läkare, och sen var det inte mer med det.

Jag hoppas han har bättre precision än vad andra höftledsoperatörer verkar ha.

Och min arm... Den vänstra är 1 eller kanske 2 cm kortare än den högra. Kan jag langa upp den och få den fixad på samma gång?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar